LOGO

FaceTime

FaceTime to projekt, który umożliwia spojrzeć na ludzi przez pryzmat telefonów komórkowych. Przez pryzmat produktu, który tak dobrze odzwierciedla dzisiejszy postęp technologiczny oraz samych ludzi XXI wieku.

Ostatnie modele pozwalają nam na dużo więcej niż dzwonienie i pisanie wiadomości, stąd też komputery stacjonarne oraz odtwarzacze muzyki powoli odchodzą do lamusa, razem z wieloma innymi urządzeniami zawierającymi tylko pojedyncze funkcje.

Oprócz tego, że nasze telefony udoskonalają nasze codzienne życie na milion sposobów i przypominają nam o urodzinach najbliższych czy też kolejnym cyklu menstruacyjnym, są one także ogromną bazą danych osobistych i zawierają informacje na temat przeróżnych aspektów naszego życia. W związku z tym, duża część naszej egzystencji zdaje się być 'zawarta' w tej oto komórce.

Statystyki podają, że w 2011 roku na świecie było niespełna 6 miliardów telefonów komórkowych.